.:: ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกของนางสาวปนัดดา วงศ์ทองดี นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 13 หมู่ 2 ::.

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บบล็อก(webblog)รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์สุจิตตรา   จันทร์ลอย
ปีการศึกษา  2 / 2553
นางสาวปนัดดา  วงศ์ทองดี  นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
รุ่น
 13  หมู่  2 
คณะครุศาสตร์ 
ประวัติส่วนตัว
ชื่อเล่น  ปุ้ย
วันเกิด  วันที่  1 มี.ค. 2525
ภูมิลำเนา 78  หมู่ 4 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
การศึกษา ปริญญาตรี  เอกการตลาด
ประสบการณ์ทำงาน    -
ตำแหน่งปัจจุบัน  พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนบ้านจอมบึง
เบอร์โทร 089-9142045
e-mail papa_045@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น